Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

134 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 436/2017 z dnia 2017-08-10

w sprawie zmiany uchwały Nr 357/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) w związku z § 3 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 357/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Poszukiwani wykwalifikowani" planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, treść § 2 ww. uchwały otrzymuje brzmienie: "Zatwierdza się koncepcję projektu pn. "Poszukiwani wykwalifikowani" i wyraża zgodę na udział Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - jako partnera w projekcie przygotowywanym przez EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W uchwale Nr 357/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Poszukiwani wykwalifikowani" planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, błędnie podano nazwę partnera projektu - EURO Capital Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Prawidłowa nazwa partnera projektu brzmi: EURO - CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski. W związku z tym, konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały polegająca na wprowadzeniu jej do treści prawidłowej nazwy partnera projektu.

data opublikowania: 2017-08-11 14:49:44
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-11 14:49:44

Strona odwiedzona 76 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.