Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

134 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 437/2017 z dnia 2017-08-10

w sprawie zmiany uchwały Nr 358/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r.

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tt.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz.933, poz. 935, poz. 1089), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 358/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, treść § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Udziela się pełnomocnictwa Pani Joannie Mendrygał-Para - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, do podejmowania wszelkich czynności w imieniu Powiatu Gryfińskiego - jako partnera w projekcie przygotowywanym przez EURO - CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski pn. "Poszukiwani wykwalifikowani", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego".

§ 2. Zmieniona nazwa partnera projektu ma zastosowanie również do treści uzasadnienia, które stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W uchwale Nr 358/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, błędnie podano nazwę partnera projektu - EURO Capital Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Prawidłowa nazwa partnera projektu brzmi: EURO - CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski. W związku z tym, konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały polegająca na wprowadzeniu do jej treści prawidłowej nazwy partnera projektu.

data opublikowania: 2017-08-11 14:49:44
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-11 14:49:44

Strona odwiedzona 68 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.