Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

139 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 451/2017 z dnia 2017-09-14

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz.1529 i poz. 1537.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085, poz. 1115, poz. 1213, poz. 1338, poz. 1485, poz. 1681, poz. 1686, poz. 1899, poz. 2241, poz. 2246, poz. 2399, poz. 2479, poz. 2480, poz. 2633, poz. 2901, poz. 2923, poz. 2963, poz. 3230, poz. 3425, poz. 3460, poz. 3515, poz. 3572 i poz. 3662.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 798 041,23 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 798 041,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 879 348,98 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 879 348,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 81 307,75 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 81 307,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 8. uchwałą nr 360/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 9. uchwałą nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 10. uchwałą nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 11. uchwałą nr 372/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 12. uchwałą nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 13. uchwałą nr 385/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 14. uchwałą nr 386/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 15. uchwałą nr 400/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 16. uchwałą nr 405/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 17. uchwałą nr 406/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 18. uchwałą nr 413/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 19. uchwałą nr 419/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 20. uchwałą nr 420/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 21. uchwałą nr 424/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 22. uchwałą nr 429/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 23. uchwałą nr 430/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 24. uchwałą nr 432/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 25. uchwałą nr 441/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 26. uchwałą nr 445/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 27. uchwałą nr 448/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 28. uchwałą nr 450/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 5 do nr 8.

§ 7.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 148/2017 z dnia 8 września 2017 r.). Zwiększa się o 539 353,00 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowania należnego stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy przeszły na własność Skarbu Państwa. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16, na działanie 5.2.1.2.W Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST.
 2. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 123/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Zwiększa się o 20 800,00 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki na działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
 3. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 138/2017 z dnia 5 września 2017 r.). Zwiększa się o 213 000,00 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie odpraw, nagród jubileuszowych oraz świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom w kwocie 163 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów remontu nawierzchni placu manewrowego przy budynku Komendy w kwocie 50 000,00 zł. Środki na działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
 4. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 140/2017 z dnia 6 września 2017 r.). Zwiększa się o 24 888,23 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, na działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
 5. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu powiatu o kwotę 60 510,40 zł, w tym: na zadania z zakresu oświaty i wychowania o 45 465,68 zł oraz na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o 15 044,72 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oraz dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zmiany dotyczą przesunięć między rozdziałami oraz paragrafów z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
 7. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-09-18 14:44:27
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 14:44:27

Strona odwiedzona 72 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.