Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

139 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 452/2017 z dnia 2017-09-14

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro!

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) w związku z § 3 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro! i wyraża zgodę na udział Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w projekcie przygotowanym i realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli dyrektorowi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na udział w projekcie pn. Kwalifikowani dziś - dobra praca jutro! - jako adresata tego projektu, który jest współfinansowany w ramach RPO WZ 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia - szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie - poprzez zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, pobudzenie ich kreatywności oraz zaktywizowanie postaw na rynku pracy.

W ramach projektu doposażone zostaną pracownie szkolne w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zostaną wsparte kompetencje nauczycieli (uczestnictwo w kursach oraz studiach podyplomowych), utworzony będzie Szkolny Punkt Informacji i Kariery, a uczniowie i nauczyciele uzyskają dodatkowe kwalifikacje i podniosą swoje umiejętności.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-09-18 14:48:15
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 14:48:15

Strona odwiedzona 60 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.