Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

139 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 453/2017 z dnia 2017-09-14

w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz § 9 pkt 5 Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/256/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 r. poz. 2411), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Na podstawie protokołu komisji stypendialnej z dnia 11 września 2017 r. określa się listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński w kategorii za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.
 2. Lista stypendystów, zawierająca liczbę i wysokość przyznanych stypendiów, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem § 9 pkt 5 Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński, komisja stypendialna po analizie formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów, sporządza protokół z posiedzenia, zawierający proponowaną liczbę stypendystów i kwoty stypendiów, a następnie przedstawia Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów, określając listę stypendystów.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-09-18 14:51:22
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 14:51:22

Strona odwiedzona 60 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.