Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

140 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 458/2017 z dnia 2017-09-21

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085, poz. 1115, poz. 1213, poz. 1338, poz. 1485, poz. 1681, poz. 1686, poz. 1899, poz. 2241, poz. 2246, poz. 2399, poz. 2479, poz. 2480, poz. 2633, poz. 2901, poz. 2923, poz. 2963, poz. 3230, poz. 3425, poz. 3460, poz. 3515, poz. 3572, poz. 3662 i poz. 3701.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 62,50 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 62,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 146 396,70 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 83 969,12 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 62 427,58 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 146 334,20 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 26 906,62 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 119 427,58 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 8. uchwałą nr 360/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 9. uchwałą nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 10. uchwałą nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 11. uchwałą nr 372/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 12. uchwałą nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 13. uchwałą nr 385/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 14. uchwałą nr 386/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 15. uchwałą nr 400/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 16. uchwałą nr 405/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 17. uchwałą nr 406/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 18. uchwałą nr 413/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 19. uchwałą nr 419/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 20. uchwałą nr 420/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 21. uchwałą nr 424/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 22. uchwałą nr 429/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 23. uchwałą nr 430/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 24. uchwałą nr 432/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 25. uchwałą nr 441/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 26. uchwałą nr 445/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 27. uchwałą nr 448/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 28. uchwałą nr 450/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 29. uchwałą nr 451/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 30. uchwałą nr 257/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 8 do nr 12.

§ 10.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 152/2017 z dnia 11 września 2017 r.). Zwiększa się o 62,50 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, na działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. W związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 61,87 zł na zakup środków dydaktycznych oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 0,63 zł na obsługę zadania.
 2. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 14 628,42 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu o 6 878,20 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". Projekt będzie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - kwota wkładu własnego 3 378,20 zł i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - kwota wkładu własnego 3 500,00 zł.
 4. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 5 400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 2 900,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Rady Powiatu Gryfińskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w kategorii za szczególne wyniki w nauce.
 5. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zmniejsza się o 7 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na zadanie "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie -termomodernizacja budynku internatu", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, z przeznaczeniem na zakup rolet wewnętrznych do pomieszczeń filii w Chojnie.
 6. Zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 600-Transport i łączność. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)" o 62 427,58 zł i "Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin" o 50 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadania bieżące o 50 000,00 zł oraz zadania inwestycyjne: "Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)" o 46 025,83 zł i "Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni" o 16 401,75 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-09-22 14:54:54
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-22 14:54:54

Strona odwiedzona 61 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.