Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

142 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 464/2017 z dnia 2017-10-05

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Na podstawie art. 33, art. 48 ust 2 i art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a, 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935.), w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Bożenie Stawiarskiej - p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, do podejmowania wszelkich czynności w imieniu Powiatu Gryfińskiego, w sprawach związanych z realizacją projektu pn. "Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji i rozliczenia projektu.
 4. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W dniu 25.09.2017 r. Powiat Gryfiński otrzymał informację o przyznaniu dofinansowania ze środków EFS na projekt pn. "Niepełnosprawni w pracy". Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 07.01.00-IP.02-32-K26/17, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Całkowita wartość projektu wynosi 892.890,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFS - 847.390,00 zł
Środki własne - 45.500,00 zł
Wkład własny wykazany będzie w formie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, beneficjentom projektu.
Projekt będzie realizowany od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu będzie objęcie wsparciem 60 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci projektu będą objęci działaniami o charakterze społecznym, i zawodowym, mającym na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy w nowotworzonym ZAZ- ie.
W związku z tym zasadne jest upoważnienie p.o. dyrektora PCPR do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu pn. "Niepełnosprawni w pracy".


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-10-10 12:08:25
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 12:08:25

Strona odwiedzona 59 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.