Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

142 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 466/2017 z dnia 2017-10-05

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 573) oraz uchwały Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zwanymi dalej organizacjami), dotyczące projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzone w formie przyjmowania uwag organizacji na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, dostarczonym:
  1. w formie papierowej do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
  2. w formie elektronicznej na adres: edukacja@gryfino.powiat.pl.
 3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną w terminie od momentu opublikowania informacji o przeprowadzeniu konsultacji na publikatorach wymienionych w ust. 4, do dnia 20 października 2017 r. włącznie.
 4. Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust 1 zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego www.gryfino.powiat.pl oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 tej ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji aktów prawa miejscowego, przewidziano obowiązek przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rada Powiatu Gryfińskiego uchwałą Nr XLIV/378/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W związku z powyższym, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-10-10 12:09:11
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-11 15:24:34

Strona odwiedzona 57 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.