Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

146 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 488/2017 z dnia 2017-11-14

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), oraz Uchwały nr XXXII/222/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. "Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych" o numerze wniosku RPZP.07.01.00-32-K615/17, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W dniu 25.09.2017 r. Powiat Gryfiński otrzymał informację o przyznaniu dofinansowania ze środków EFS na projekt pn. "Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych". Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 07.01.00-IP.02-32-K26/17, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Projekt będzie realizowany w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu będzie objęcie wsparciem 60 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci projektu będą objęci działaniami o charakterze społecznym, i zawodowym, mającym na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy w nowotworzonym ZAZ-ie.

Jednym z wymaganych załączników do podpisania umowy o dofinansowanie jest uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu do realizacji.

W związku z powyższym zasadne jest zatwierdzenie ww. projektu do realizacji poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Całkowita wartość projektu wynosi - 892.890,00 zł,

Dofinansowanie ze środków EFS - 847.390,00 zł,

Środki własne - 45.500,00 zł (w formie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, beneficjentom projektu).

data opublikowania: 2017-11-15 12:46:08
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-15 12:46:08

Strona odwiedzona 65 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.