Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 490/2017 z dnia 2017-11-23

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Jestem sprawny, jestem zdrowy" - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z § 3 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. "Jestem sprawny, jestem zdrowy" - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie w ramach zadania "Sport dla Wszystkich", działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki celem pozyskania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania pn. "Jestem sprawny, jestem zdrowy" - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanego w ramach zadania "Sport dla Wszystkich" działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży". Zajęcia sportowe realizowane w ramach ogłoszonego przez MSiT konkursu skierowane są do uczniów szkół podstawowych, których głównym celem jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy.

Realizowane w ramach zadania zajęcia sportowe pozwolą aktywnie i bezpiecznie wypełnić uczniom SOSW w Chojnie czas wolny, poprawić kondycję fizyczną oraz zadbać o prawidłową postawę ciała.

data opublikowania: 2017-11-28 09:12:56
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-28 09:12:56

Strona odwiedzona 58 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.