Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 494/2017 z dnia 2017-11-23

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085, poz. 1115, poz. 1213, poz. 1338, poz. 1485, poz. 1681, poz. 1686, poz. 1899, poz. 2241, poz. 2246, poz. 2399, poz. 2479, poz. 2480, poz. 2633, poz. 2901, poz. 2923, poz. 2963, poz. 3230, poz. 3425, poz. 3460, poz. 3515, poz. 3572, poz. 3662, poz. 3701, poz. 3826, poz. 3908, poz. 3909, poz. 3991, poz. 4087, poz. 4190, poz. 4275, poz. 4518 i poz. 4573.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 77 866,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 77 866,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 407 980,29 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 375 780,29zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 32 200,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 330 114,29 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 297 914,29 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 32 200,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 8. uchwałą nr 360/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 9. uchwałą nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 10. uchwałą nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 11. uchwałą nr 372/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 12. uchwałą nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 13. uchwałą nr 385/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 14. uchwałą nr 386/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 15. uchwałą nr 400/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 16. uchwałą nr 405/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 17. uchwałą nr 406/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 18. uchwałą nr 413/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 19. uchwałą nr 419/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 20. uchwałą nr 420/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 21. uchwałą nr 424/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 22. uchwałą nr 429/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 23. uchwałą nr 430/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 24. uchwałą nr 432/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 25. uchwałą nr 441/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 26. uchwałą nr 445/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 27. uchwałą nr 448/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 28. uchwałą nr 450/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 29. uchwałą nr 451/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 30. uchwałą nr 457/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 31. uchwałą nr 458/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 32. uchwałą nr 462/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 33. uchwałą nr 469/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 34. uchwałą nr 470/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 35. uchwałą nr 475/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 36. uchwałą nr 482/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 37. uchwałą nr 483/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały,
 8. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały,
 9. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 6 do nr 14.

§ 9.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 i 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 299 i 313/2017 z dnia 3 i 9 listopada 2017 r.). Zwiększa się o 18 310,00 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na: pokrycie kosztów związanych z przejęciem do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa działki oznaczonej nr 219/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa Międzyodrze, gmina Widuchowa stanowiącej drogowe przejście graniczne w wysokości 9 700,00 i wydatki związane z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 8 610,00 zł. Środki na działanie 5.1.1.2.W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października i 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 263/2017 z dnia 18 października 2017 r. i 8 listopada 2017 r.). Zwiększa się o 53 500,00 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w wysokości 50 000,00 zł. i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z anomaliami pogodowymi 3 500,zł. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 79 i poz. 24, na działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
 3. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 i 13 listopada 2017 r. zwiększono dotacje celową dla Powiatu Gryfińskiego o kwotę 6 056,00 zł. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 6 00,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz w dziale 855-Rodzina w kwocie 56,00 zł. na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji. Zwiększa się o 67 752,88 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia i na składki na Fundusz Pracy.
 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poprzez przeniesienia planowanych wydatków w ramach paragrafów wynagrodzeń w wysokości 58 680,00 zł.
 6. Rozwiązuje się rezerwy celowe - dział 758-Różne rozliczenia - w wysokości 50 103,95 zł na zadania sfinansowania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz nagród pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w jednostkach. Zmniejsza się rezerwę celową na zadania pomocy społecznej o 3 738,62 zł (DPS Nowe Czarnowo), rodziny o 33 012,00 zł (CPOW i PPP) i oświaty i wychowania o 13 3535,33 zł (ZSP nr 2 w Gryfinie).
 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków SOSW w Chojnie, poprzez zmniejszenie w rozdziale 801-Szkoły podstawowe specjalne kwoty 5600,00 zł i w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne 2 100,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o 7 900,00 zł w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne z tych tytułów.
 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków ZSP nr 2 w Gryfinie w związku z realizacją projektu ''Kreatywni na co dzień''. Zwiększa się wydatki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na zakup usług pozostałych o 54 399,99 zł przy zmniejszeniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych w ramach planu finansowego tego projektu.
 9. Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w ramach programu ''Aktywny samorząd'' finansowanego ze środków PFRON o 32 200,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę wydatków na zakupy inwestycyjne. W planie finansowym projektu ''Aktywna integracja w powiecie gryfińskim'' zmniejsza się plan wydatków o 31 500,00 zł.
 10. Zmiany w planie finansowym projektu ''Europejska jakość w kształceniu zawodowym'' realizowanym przez ZSP w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki na zakup usług o 280,92 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę planu na pokrycie różnic kursowych.
 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków PPP w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 19 296,55 zł poprzez przeniesienia planu między paragrafami wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczanych oraz pozycji o charakterze wydatków rzeczowych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-11-28 09:41:43
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-28 09:41:43

Strona odwiedzona 96 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.