Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

148 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 497/2017 z dnia 2017-11-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085, poz. 1115, poz. 1213, poz. 1338, poz. 1485, poz. 1681, poz. 1686, poz. 1899, poz. 2241, poz. 2246, poz. 2399, poz. 2479, poz. 2480, poz. 2633, poz. 2901, poz. 2923, poz. 2963, poz. 3230, poz. 3425, poz. 3460, poz. 3515, poz. 3572, poz. 3662, poz. 3701, poz. 3826, poz. 3908, poz. 3909, poz. 3991, poz. 4087, poz. 4190, poz. 4275, poz. 4518 i poz. 4573.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 31 908,00 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 17 368,00 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 14 540,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 122 774,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 122 774,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 44 878,00 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 30 338,00 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 14 540,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 135 744,00 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 123 844,00 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 11 900,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 8. uchwałą nr 360/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 9. uchwałą nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 10. uchwałą nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 11. uchwałą nr 372/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 12. uchwałą nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 13. uchwałą nr 385/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 14. uchwałą nr 386/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 15. uchwałą nr 400/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 16. uchwałą nr 405/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 17. uchwałą nr 406/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 18. uchwałą nr 413/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 19. uchwałą nr 419/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 20. uchwałą nr 420/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 21. uchwałą nr 424/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 22. uchwałą nr 429/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 23. uchwałą nr 430/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 24. uchwałą nr 432/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 25. uchwałą nr 441/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 26. uchwałą nr 445/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 27. uchwałą nr 448/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 28. uchwałą nr 450/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 29. uchwałą nr 451/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 30. uchwałą nr 457/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 31. uchwałą nr 458/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 32. uchwałą nr 462/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 33. uchwałą nr 469/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 34. uchwałą nr 470/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 35. uchwałą nr 475/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 36. uchwałą nr 482/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 37. uchwałą nr 483/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 38. uchwałą nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 5 do nr 8.

§ 9.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 i 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 313/2017 i 349/2017 z dnia 10 i 22 listopada 2017 r.). Zwiększa się o 8 611,00 zł plan dotacji na zadania majątkowe, zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na: 1,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z przejęciem do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa działki oznaczonej nr 219/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa Międzyodrze, zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa oznaczonej nr dz. 219/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa Międzyodrze", kwota 8 610,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup modułu do oprogramowania Turbo Ewid w celu prowadzenia Rejestru Krajowego Zasobu Nieruchomościami". Środki na działanie 5.1.1.2.W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71012 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 i 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 331/2017 i 343/2017 z dnia 20 i 22 listopada 2017 r.). Zwiększa się o 22 297,00zł plan dotacji na zadania , zlecone, w tym kwota 16 368,00 zł, na realizacje bieżących zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz kwota 5 929,00 zł, na realizację majątkowych zadań zleconych z przeznaczeniem na "Zakup stacji komputerowej z min. 8 Gb RAM oraz 2 monitorów 25" do zastosowań graficznych na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii".Środki na działanie 7.3.2.1.W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, w rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 329/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.).Zmniejsza się plan dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 700,00 zł, Środki na działanie 11.4.2.7.W Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie.
 4. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 335/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.). Zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 107 535,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Środki na działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
 5. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 332/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.). Zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 000,00 zł, na sfinansowanie kosztów obsługi oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.Środki na działanie 13.4.1.5.W pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
 6. Na wniosek naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zmniejsza plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, którego jest dysponentem, w dziale 801- Oświata i Wychowanie, w rozdziale 80195- Pozostała działalność, o kwotę 420,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Chojnie, na zakup materiałów do przygotowania kotylionów .
 7. Na wniosek naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków między paragrafami w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na oprawę konferansjerską uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 8. Zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Informatyki zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn."Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 11 900,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących - modernizacja sprzętowej i programowej komputerów w urzędzie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-12-05 13:25:08
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-05 13:25:08

Strona odwiedzona 92 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.