Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

149 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 500/2017 z dnia 2017-12-07

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju

Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 38, 1985) i art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 573, 60, 1909) oraz na podstawie Uchwały Nr 486/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, powierzając wykonanie tego zadania kolejno : prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Stowarzyszeniu "Pod Dębami" w Dębcach i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, Stowarzyszeniu "Dom z sercem" w Trzcińsku - Zdroju.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 26 października 2017 r. podjął uchwałę nr 486/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i w Trzcińsku- Zdroju. Komunikat o ogłoszeniu konkursu ukazał się, na stronie internetowej BIP powiatu gryfińskiego, na stronie BIP PCPR w Gryfinie, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Kurierze Szczecińskim.

Termin nadsyłania ofert upłynął w dniu 24.11.2017 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu, wpłynęły dwie oferty jedna złożona przez Stowarzyszenie "Pod Dębami" na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach oraz druga oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dom z Sercem" na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

W dniu 04.12.2017 r. pięcioosobowa Komisja Konkursowa dokonała oceny ofert.

Oferty złożone przez ww. Stowarzyszenia spełniały wszystkie wymogi formalne.

W ocenie merytorycznej uzyskały: oferta nr 1- 51,20 punktów na 55 możliwych do zdobycia, przy 5 oceniających, co stanowi 93,09 % maksymalnej liczby punktów, oferta nr 2 46,80 punktów na 55 możliwych do zdobycia, przy 5 oceniających, co stanowi 85,09% maksymalnej liczby punktów.

Warunkiem zatwierdzenia ofert do realizacji było uzyskanie co najmniej 60 % punktów możliwych do zdobycia.

data opublikowania: 2017-12-08 12:47:56
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 12:47:56

Strona odwiedzona 45 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.