Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

149 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 501/2017 z dnia 2017-12-07

w sprawie ustalenia wysokości ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 237/7 o pow. 1,0818 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, w wysokości 36 000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 237/7 o pow. 1,0818 ha położona w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego. Powstała ona w wyniku podziału działki 237/4 stanowiącej drogę powiatową nr 1399Z Moryń - Orzechów. W związku z podjętą uchwałą Nr XXVII/178/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. odcinek drogi oznaczony działką 237/7 został pozbawiony kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie go z użytkowania.

Nabyciem ww. działki zainteresowani są współwłaściciele nieruchomości bezpośrednio z nią graniczącymi. Nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działek o numerach: 270 i 268/1 położonych w Nowym Objezierzu, gmina Moryń oraz działki 309 położonej w obrębie ewidencyjnym Żelichów, gmina Cedynia stanowiących współwłasność wnioskodawców.

W celu sprzedaży nieruchomości konieczne jest określenie jej ceny sprzedaży.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w art. 67 ust. 3 stanowi, że przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się cenę nieruchomości w wysokości nie niższej niż jej wartość. Cena ustalona dla potrzeb sprzedaży w trybie bezprzetargowym może być wyższa niż wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego oraz dodatkowo powiększona o koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

data opublikowania: 2017-12-08 12:51:19
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 12:51:19

Strona odwiedzona 42 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.