Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

149 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 504/2017 z dnia 2017-12-07

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085, poz. 1115, poz. 1213, poz. 1338, poz. 1485, poz. 1681, poz. 1686, poz. 1899, poz. 2241, poz. 2246, poz. 2399, poz. 2479, poz. 2480, poz. 2633, poz. 2901, poz. 2923, poz. 2963, poz. 3230, poz. 3425, poz. 3460, poz. 3515, poz. 3572, poz. 3662, poz. 3701, poz. 3826, poz. 3908, poz. 3909, poz. 3991, poz. 4087, poz. 4190, poz. 4275, poz. 4518, poz. 4573 i poz. 4983.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 17 028,00zł, w tym dochody bieżące o kwotę 17 028,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 23 909,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 23 909,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 235 397,09 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 226 297,09 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 9 100,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 242 278,09 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 237 278,09 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 8. uchwałą nr 360/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 9. uchwałą nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 10. uchwałą nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 11. uchwałą nr 372/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 12. uchwałą nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 13. uchwałą nr 385/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 14. uchwałą nr 386/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 15. uchwałą nr 400/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 16. uchwałą nr 405/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 17. uchwałą nr 406/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 18. uchwałą nr 413/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 19. uchwałą nr 419/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 20. uchwałą nr 420/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 21. uchwałą nr 424/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 22. uchwałą nr 429/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 23. uchwałą nr 430/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 24. uchwałą nr 432/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 25. uchwałą nr 441/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 26. uchwałą nr 445/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 27. uchwałą nr 448/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 28. uchwałą nr 450/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 29. uchwałą nr 451/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 30. uchwałą nr 457/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 31. uchwałą nr 458/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 32. uchwałą nr 462/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 33. uchwałą nr 469/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 34. uchwałą nr 470/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 35. uchwałą nr 475/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 36. uchwałą nr 482/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 37. uchwałą nr 483/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 38. uchwałą nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 39. uchwałą nr 496/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 40. uchwałą nr 497/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 6 do nr 12.

§ 10.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 361/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.). Zwiększa się o kwotę 17 028,00 zł, dotację celową (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26) na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków ( ZSS w Gryfinie w kwocie 2 437,30 zł, SOSW w Chojnie w kwocie 4 701,00 zł, ZSP Nr 2 w Gryfinie o kwotę 3 190,00 zł, ZSP w Chojnie o kwotę 6 700,00 zł). Środki na działanie 20.4.1.2.W Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej.
 2. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32-województwo zachodniopomorskie w 2017 r. (decyzja nr 363/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.). Zmniejsza się o kwotę 23 909,00 zł, dotację celowa na realizacje bieżących zadań własnych tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o kwotę 19 518,00 zł, i dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 4 391,00 zł). Środki na działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
 3. Dokonanie zmian w planie wydatków w dziale 710-Działalność usługowa, rozdział 71015-Nadzór budowlany dokonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 4. Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 16 569,54 zł, z przeznaczenie na odprawy emerytalne pracowników Domu Pomocy Społecznej.
 5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, między paragrafami w kwocie 4 100,00 zł , w celu umożliwienia udzielenia Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 999,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
 7. Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 300,00 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 8. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 19 449,54 zł (rezerwa na zadanie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 16 569,54 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi, rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 2 880,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na wypłatę nagród jubileuszowych).
 9. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 86 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o ta kwotę plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 10. Na wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie dokonuje sie zmian w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-12-08 13:18:49
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 13:18:49

Strona odwiedzona 85 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.