Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

150 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 506/2017 z dnia 2017-12-14

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Jolancie Majewskiej - dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie do podejmowania wszelkich czynności w imieniu Powiatu Gryfińskiego, w związku z realizacją porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu gryfińskiego.
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji zawartego porozumienia.
 4. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

27 listopada 2017 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Gryfińskim dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu gryfińskiego.

Jako placówkę bezpośrednio wykonującą ww. zadanie w porozumieniu wskazano Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie zgodnie z zarządzeniem Nr 123/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

W związku z tym konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.

Zważając na powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-12-18 14:31:43
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-18 14:31:43

Strona odwiedzona 51 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.