Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

151 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 512/2017 z dnia 2017-12-21

w sprawie zmiany uchwały Nr 451/2013 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego do spraw realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Na podstawie art. 32 ust 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 458), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. §1 otrzymuje brzmienie "W celu realizacji zadań samorządu powiatowego wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powołuje się zespół koordynujący w składzie:

 1. Piotr Ignaciuk - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - przewodniczący zespołu,
 2. Jolanta Majewska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - członek zespołu,
 3. Anna Tyszkiewicz - "Szpital Powiatowy w Gryfinie" S p. z o.o. - członek zespołu,
 4. Beata Frąckiewicz - Powiatowy Urząd Pracy - członek zespołu
 5. Monika Jakimczyk - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - członek zespołu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku ze zmianami personalnymi w lokalnym zespole koordynującym zadania wynikające z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2017 - 2022, istnieje konieczność aktualizacji Uchwały Nr 451/2013 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego do realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Do zadań zespołu należy przede wszystkim opiniowanie Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2017 -2022 oraz zatwierdzanie sprawozdań za kolejne lata realizacji Programu.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk

data opublikowania: 2017-12-28 09:40:07
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 09:40:07

Strona odwiedzona 48 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.