Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

151 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 514/2017 z dnia 2017-12-21

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085, poz. 1115, poz. 1213, poz. 1338, poz. 1485, poz. 1681, poz. 1686, poz. 1899, poz. 2241, poz. 2246, poz. 2399, poz. 2479, poz. 2480, poz. 2633, poz. 2901, poz. 2923, poz. 2963, poz. 3230, poz. 3425, poz. 3460, poz. 3515, poz. 3572, poz. 3662, poz. 3701, poz. 3826, poz. 3908, poz. 3909, poz. 3991, poz. 4087, poz. 4190, poz. 4275, poz. 4518, poz. 4573, poz. 4983, poz. 5193, poz. 5195 i poz. 5295.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok skreśla się § 6.

§ 2. Wuchwale Nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok w § 7 pkt 37 lit. a-i otrzymuje brzmienie oraz dodaje się lit. j o treści:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
 8. w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały,
 9. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały,
 10. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 douchwały Nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 douchwały Nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 douchwały Nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz Dyrektorom Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą prostują błąd pisarski. W załącznikach nr 5, nr 8 i nr 11 do uchwały Nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej powiatu gryfińskiego na 2017 rok błędnie wpisano cyfry paragrafów, jest 4010 winno być 4110 oraz nie dopisano działu 855 - Rodzina i rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze. W treści uchwały wykreślono zbędny paragraf 6 oraz poprawiono numerację załączników.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-12-28 10:00:31
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 10:00:31

Strona odwiedzona 58 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.