Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

151 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 517/2017 z dnia 2017-12-28

zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 323/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 349/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 363/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 376/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 391/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 407/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 421/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 446/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 8. uchwałą nr 459/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 9. uchwałą nr 484/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 10. uchwałą nr 498/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,

załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu powiatu oraz skarbnikowi powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. uchwałą nr 496/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 63 451,83 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 67 589,99 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 2 400,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
 2. uchwałą nr 497/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 15 249,00 zł (zwiększenie niewykorzystanej transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 420,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 1 000,00 zł (zwiększenie transz w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 107 535,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w grudniu),
 3. uchwałą nr 504/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 125 267,54 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 6 700,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 3 490,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 5 317,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 4 701,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 98 178,54 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
 4. uchwałą nr 509/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 35 217,18 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 81 294,91 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 13 693,43 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 3 501,16 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 26 520,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
 5. uchwałą nr 513/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 2 118,20 zł (zwiększenie niewykorzystanej transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 3 378,20 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 1 260,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
 6. uchwałą nr 515 /2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 663 343,29 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 30 570,57 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 107 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 12 200,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 17 439,45 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 24 594,41 zł (zwiększenie transz w grudniu),
 7. uchwałą nr 516/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 8 052,00 zł (zwiększenie transz w grudniu),
 8. wnioskiem Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 4 000 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w listopadzie o tą samą kwotę;
 9. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 20 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w listopadzie o tą samą kwotę;
 10. wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 10 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w październiku o tą samą kwotę;
 11. wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 47 215,44 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz we wrześniu o 30 000,00 zł i w październiku o 17 215,44 zł ;
 12. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 47 785,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w październiku o tą samą kwotę;

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2018-01-03 11:32:43
data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 13:37:21

Strona odwiedzona 53 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.