Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zasady kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. Nr 178, poz. 1833)

 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku;
  2. kopia wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego;
  3. kopia opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego;
  4. odpis aktu urodzenia;
  5. informacja o stanie zdrowia nieletniego (karta zdrowia, karta szczepień);
  6. odpis arkusza ocen;
  7. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane;
  8. poświadczenie zameldowania.

 3. OPŁATY:
   Nie pobiera się.

 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
   Termin wydania skierowania zależy od terminu wskazania odpowiedniego ośrodka przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
   Nie przysługuje.

 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
   Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.

 7. UWAGI:
   Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów wydane jest skierowanie do młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Procedura jest taka sama jak w przypadku kierowania do kształcenia specjalnego [art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)].

data opublikowania: 2008-02-19 09:50:37
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-09 08:29:07

Strona odwiedzona 4144 razy
Inf. przygotowana przez: Sylwia Cieśla
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.