Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Podstawa prawna: art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2016 r. poz. 176).

 3. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych pobierz
  2. Załączniki:
   • protokół z Zebrania Założycielskiego,
   • lista Założycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego,
   • lista osób obecnych na Zebraniu Założycielskim,
   • statut w 3 egzemplarzach (przyjęty uchwałą na zebraniu założycielskim),
   • protokół z wyboru komitetu założycielskiego,
   • informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.
 4. OPŁATY
 5. Nie pobiera się.
  Wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wpisie uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Gryfińskiego nie podlega opłacie skarbowej (podstawa prawna: art. 2 ust.1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.)

 6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 7. Do 30 dni, a w szczególnych wypadkach do 60 dni (art. 35 § 3 Kpa).

 8. TRYB ODWOŁAWCZY
 9. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  Opłata skarbowa: nie pobiera się.

 10. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
 11. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D.

 12. UWAGI
  1. Lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
  2. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego min. 3 osobowego zawiera imiona i nazwiska oraz numery PESEL członków komitetu.
  3. Adres tymczasowej siedziby stowarzyszenia, na który będzie mogła być przesyłana korespondencja.
  4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

data opublikowania: 2005-01-24 15:08:11
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 11:50:06

Strona odwiedzona 6339 razy
Inf. przygotowana przez: Kinga Koeller
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.