Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel. 91-416-10-35

Przeprowadzanie narad koordynacyjnych dla projektów sieci uzbrojenia terenu

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  • Art. 28 b Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.Dz.U.2017.2101 z poźn. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Wniosek strony, a w przypadku koordynacji przyłączy lub sieci poza pasami drogowymi na terenach wiejskich wniosek wraz z uzasadnieniem do pobrania w PDF PDF.
  • Projekt techniczny sieci uzbrojenia terenu.
 3. OPŁATY:
  Według cennika z załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.Dz.U.2017.2101 z poźn. zmianami), po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty. Dokument obliczenia opłaty zawiera informacje o sposobie opłaty.
  W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy udokumentować wniesienie stosownej opłaty wg załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Opłatę skarbową należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Gryfino nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308 (Bank Pekao S. A. Oddział w Gryfinie).
 4. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Niezwłocznie po wniesieniu opłaty.
 5. ZAKOŃCZENIE SPRAWY:
  Projektant otrzymuje złożony projekt z adnotacją, że był przedmiotem narady koordynacyjnej.
 6. INNE ISTOTNE INFORMACJE (UWAGI):
  Narady koordynacyjne co do zasady odbywać się będą droga elektroniczną, w przypadkach szczególnych zwoływane będą narady w dniach , które wg dotychczasowych przepisów zostały ustalone jako posiedzenia ZUDP. Harmonogram do pobrania w PDF PDF.

data opublikowania: 2014-07-22 11:33:30
data ostatniej aktualizacji: 2019-01-10 11:13:32

Strona odwiedzona 2789 razy
Inf. przygotowana przez: Barbara Krygiel
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.