Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel. 91-416-10-35

Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Art. 22, 23 Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.Dz.U.2017.2101 z poźn. zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U.2016.1034)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek (pobierz PDF 26KB PDF, pobierz ZIP 7KB ZIP) o zmianę danych w operacie ewidencji gruntów i budynków wraz z niezbędnymi załącznikami, lub przedłożyć jeden z niżej podanych dokumentów w kancelarii ogólnej Starostwa ul. Sprzymierzonych 4, parter, pokój nr 11, drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub bezpośrednio w pokoju nr 1:
  • akt notarialny,
  • decyzja administracyjna
  • zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych
  • postanowienie Sądu
 3. OPŁATY:
  W tej sprawie opłat nie pobiera się.
  W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy udokumentować wniesienie stosownej opłaty wg załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Opłatę skarbową należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Gryfino nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308 (Bank Pekao S. A. Oddział w Gryfinie).
 4. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 5. ZAKOŃCZENIE SPRAWY:
  • Wprowadzenie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) w trybie materialno-technicznym i zawiadomienie stron o wprowadzonych zmianach lub wydanie decyzji o wprowadzeniu albo odmowie wprowadzenia zmian do EGiB
  • Od otrzymanej decyzji w ciągu dwóch tygodni służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.
 6. INNE ISTOTNE INFORMACJE (UWAGI):
  • Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem publicznym. Zmiany należy zgłaszać w terminie do 30 dni od daty ich powstania.
  • Aby zmiany mogły być wprowadzone w trybie materialno-technicznym wymagane jest zgłoszenie zmiany podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości lub inne podmioty określone w art. 20 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.Dz.U.2017.2101 z poźn. zmianami)

data opublikowania: 2006-12-14 10:14:58
data ostatniej aktualizacji: 2018-04-20 14:41:20

Strona odwiedzona 9255 razy
Inf. przygotowana przez: Barbara Krygiel
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.