Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydanie uprawnień diagnoście

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. - Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie uprawnień «pobierz»
  2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.
  3. Egzamin, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
  4. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:
   • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
   • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
   • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
   • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
  5. Z obowiązku odbycia szkolenia, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.
  6. Zwolnienie, o którym mowa wyżej następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.
  7. Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.
 3. OPŁATY:
  1. 48 zł - za wydanie uprawnień - opłatę należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Bank PKO S.A. I/o Gryfino: nr rachunku: 61124038551111001012416308;
  2. 24 zł za zmianę uprawnień - opłatę należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Bank PKO S.A. I/o Gryfino: nr rachunku: 61124038551111001012416308;
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 5. 1 miesiąc.

 6. TRYB ODWOŁAWCZY:
 7. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 8. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 9. Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).

 10. UWAGI:
 11. Jeżeli diagnosta uzyska rozszerzenie zakresu uprawnień numer jego uprawnienia pozostaje niezmieniony; pod tym samym numerem zostaje dopisany nowy zakres uprawnień

data opublikowania: 2009-02-24 11:34:00
data ostatniej aktualizacji: 2014-08-18 12:57:51

Strona odwiedzona 3617 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.