Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00 wew. 209

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Art. 64b oraz art. 64c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.1137) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012r., poz. 764)

 3. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o zezwolenie pobierz wzór wniosku dla kategorii II PDF, pobierz wzór wniosku dla kategorii III/IV/V/VI PDF
  2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
 4. OPŁATY
  1. opłaty (obowiązkowe)
   Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
   1. Zezwolenia kategorii II:
    • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
   2. Zezwolenie kategorii III:
    • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
    • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
    • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
    • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Bank BGŻ oddział Gryfino nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
  2. Opłata skarbowa:
   za ewentualne upoważnienie 17,00 zł.(opłata obowiązkowa tylko w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie.
 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 6. W terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY
 8. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 9. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - pokój nr 13,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1 - Sala Obsługi Interesantów.
 10. UWAGI
  1. Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy na przejazd po drogach publicznych, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad, dla pojazdów o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi oraz o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.
  2. Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nie przekraczającej 3,2 m., o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m. oraz o długości nie przekraczającej:
   • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
   • 23 m dla zespołu pojazdów.
  3. Opłata za przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego, ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej.
  4. W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę.
  5. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje zarządca drogi.
  6. Zezwolenie kategorii IV-VI wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
  7. Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI. Zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
  8. Zezwolenia kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego.

data opublikowania: 2010-02-10 13:10:46
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-30 10:13:40

Strona odwiedzona 3658 razy
Inf. przygotowana przez: Małgorzata Kuziemko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.