Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00 wew. 209

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Art. 64b oraz art. 64c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.1137) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012r., poz. 764)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o zezwolenie - pobierz wzór wniosku dla kategorii II w PDF PDF lub RTF spakowany do ZIP ZIP, pobierz wzór wniosku dla kategorii III/IV/V/VI PDF PDF lub RTF spakowany do ZIP ZIP
  2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
 3. OPŁATY
  1. opłaty (obowiązkowe)
   Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
   1. Zezwolenia kategorii II:
    • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
   2. Zezwolenie kategorii III:
    • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
    • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
    • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
    • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Bank BGŻ oddział Gryfino nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
  2. Opłata skarbowa:
   za ewentualne upoważnienie 17,00 zł.(opłata obowiązkowa tylko w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  W terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - pokój nr 13,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1 - Sala Obsługi Interesantów.
 7. UWAGI
  1. Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy na przejazd po drogach publicznych, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad, dla pojazdów o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi oraz o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.
  2. Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nie przekraczającej 3,2 m., o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m. oraz o długości nie przekraczającej:
   • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
   • 23 m dla zespołu pojazdów.
  3. Opłata za przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego, ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej.
  4. W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę.
  5. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje zarządca drogi.
  6. Zezwolenie kategorii IV-VI wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
  7. Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI. Zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
  8. Zezwolenia kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego.

data opublikowania: 2010-02-10 13:10:46
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-27 13:45:37

Strona odwiedzona 3952 razy
Inf. przygotowana przez: Małgorzata Kuziemko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.