Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00 wew. 205

Zrzeczenie się licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o zrzeczenie się licencji/zezwolenia pobierz PDF
  2. Załączniki: oryginał licencji/zezwolenia oraz wypisy wydane do licencji/zezwolenia.
 3. OPŁATA SKARBOWA
  1. za wydanie decyzji - 10,00 zł, (obowiązkowa)
  2. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.
   • opłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Bank PKO S.A. I/o Gryfino Nr 61124038551111001012416308;
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do 30 dni od dnia złożenia wniosku;
 5. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  W Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, lub Sekretariat, ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  W przypadku wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie licencji/zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 7. UWAGI
  1. Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji/zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie posiadanego uprawnienia.
  2. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić licencję/zezwolenie wraz z wydanymi wypisami z licencji/zezwolenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaśnięciu licencji/zezwolenia stała się ostateczna.
 8. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Zezwolenie wygasa w razie:
   1. zrzeczenia się go;
   2. śmierci posiadacza zezwolenia;
   3. likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu zostało udzielone, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2;
   4. wydania wobec przedsiębiorcy prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego lub orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
  2. Licencja wygasa w razie:
   1. upływu okresu, na który została udzielona;
   2. zrzeczenia się jej;
   3. śmierci posiadacza zezwolenia;
   4. likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu zostało udzielone, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2;
   5. wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - w przypadku licencji wspólnotowej.

data opublikowania: 2013-04-12 12:54:40
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-06 14:24:47

Strona odwiedzona 1646 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.