Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Art. 217 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
  2. Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451). § 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego" «pobierz»
  2. Załączniki:
   • wykaz pojazdów «pobierz»
   • poświadczona przez operatora za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku zmiany treści zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w związku ze zmianą oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu i/lub numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej).
 3. OPŁATY
 4. Opłata administracyjna:

  • za czynności administracyjne za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia - 20,00 zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy,
  • za zmianę zaświadczenia lub za zmianę załącznika do zaświadczenia - 10,00 zł - UWAGA: jeżeli zmiana załącznika do zaświadczenia jest związana ze zmianą zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.

  Opłatę można uiścić w kasie w Urzędzie lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku BGŻ oddział w Gryfinie: 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820.

  Opłaty uiszczane są przy składaniu wniosku o wydanie odpowiednich dokumentów.

 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 6. Do 7 dni.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY
 8. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zaświadczenie (zażalenie składa się w Kancelarii). Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

 9. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 10. Kancelaria Ogólna ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino.

 11. UWAGI
 12. Zaświadczenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż okres, na który zawarta została umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

data opublikowania: 2014-03-17 13:14:49
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-19 12:10:20

Strona odwiedzona 1175 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.