Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydawanie profilu kandydata na kierowcę

 1. PODSTAWA PRAWNA
  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j.Dz. U. z 2015r., poz. 155), § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 z późn. zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem pobierz
   Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie
  2. Załączniki:
   • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
   • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
   • orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
   • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę nie ukończyła 18 lat,
   • kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeżeli ma już wydane)
  3. Do wglądu:
   • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zamieszkania,
   • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 3. OPŁATY
  Opłata skarbowa:
  za ewentualne upoważnienie 17,00 zł. (opłata obowiązkowa tylko w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie)
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do dwóch dni roboczych.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Nie przysługuje.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI
  1. Warunkiem zamówienia prawa jazdy po zdanym egzaminie jest dostarczenie do Wydziału Komunikacji w Gryfinie bądź w Chojnie dowodu wpłaty za blankiet prawa jazdy.
  2. Rejestr lekarzy uprawnionych do badania kierowców prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.
  3. Obowiązek okazania dokumentu tożsamości dotyczy również osób nieletnich.

data opublikowania: 2015-04-29 10:44:47
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-05 12:56:02

Strona odwiedzona 3889 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.