Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego w Gardnie

Procedura odbioru pojazdu usuniętego z drogi, przechowywanego na parkingu strzeżonym.

W przypadku usunięcia pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1990) właściciel pojazdu otrzymuje dyspozycję usunięcia pojazdu od jednostki uprawnionej do jej wydania. Pojazd jest holowany na parking strzeżony znajdujący się w Gardnie ul. Żelisławiecka 10f, tel. całodobowy: 532 480 488, 697 519 986

Podstawą odbioru pojazdu z parkingu jest:

 1. Zezwolenie wystawione przez pomiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku:
  1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
  3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
  4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
  5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
  6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.
  7. w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 gdy pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy;
  8. Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.- Dz.U. 2017r. poz. 2200)- w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane ty przewozem osoba przeprowadzająca kontrolę na drodze zatrzymuje, za pokwitowaniem, dokumenty podlegające kontroli i kieruje lub usuwa pojazd, na koszt podmiotu wykonującego przewóz drogowy, na najbliższy parking strzeżony, jeżeli:
   1. nie pobrano kaucji - w przypadku podmiou , o którym mowa w art. 94 ust. 3,
   2. nie usunięto stwierdzonych nieprawidłowości, lub
   3. zakaz lub ograniczenie ruchu uniemożliwia dalsza jazdę.
   Zwrot pojazdu z parkingu następuje, odpowiednio po:
   1. przekazaniu kaucji przez podmiot wykonujący przewóz drogoy , na zasadach o których mowa w art. 94 ust. 4 i 5 lub;
   2. usunięcia przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu.
 2. Dowód uiszczenia opłaty na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820 za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu (z podaniem marki i nr rejestracyjnego pojazdu ).
  Wysokość opłaty ustalona jest na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XLIV/302/2018 z dnia 25 października 2018 r.
 3. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

data opublikowania: 2015-06-03 12:04:03
data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 11:36:49

Strona odwiedzona 865 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.