Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Rejestracja pojazdu - używanego zarejestrowanego w kraju

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art.72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260);
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (wypełnia właściciel, właściciele) do pobrania ZIP
   1. dowód własności pojazdu,
   2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
   3. dowód rejestracyjny pojazdu,
   4. tablice rejestracyjne pojazdu,
   5. aktualne badanie techniczne, jeżeli jest wymagane.
  Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela
   1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
   2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
   3. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.
   4. polisa OC
 3. OPŁATY:
  1. 1. Opłata rejestracyjna: (obowiązkowe)
   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Bank BGŻ oddział Gryfino nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820 za pośrednictwem Banków lub Poczty.

   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (UWAGA! pobierana jest opłata manipulacyjna za dokonanie transakcji 2,00 zł);

   Za rejestrację pojazdu:
   Pozwolenie
   czasowe
   Znaki
   legaliza-
   cyjne
   Nalepka
   na szybe
   Dowód
   rejestra-
   cyjny
   Tablice
   rejestr.
   Karta
   pojazdu
   Razem
   Pojazd z kraju
   inny powiat
   13,50+0,50 12,50 18,50+0,50 54,00+0,50 80,00+0,50 - 180,50
   Pojazd z powiatu
   (białe tablice)
   13,50+0,50 12,50 - 54,00+0,50 - - 81,00
   Pojazd z powiatu
   wymiana dowodu
   (czarne tablice)
   -   - 54,00+0,50 - - 54,50
   Pojazd z powiatu
   wymiana dowodu
   z czasową na
   wniosek
   (czarne tablice)
   18,50+0,50 - - 54,00+0,50     73,50
   Wymiana tablic
   z czarnych
   na białe bez
   zmiany
   właściciela
   18,50+0,50 12,50 18,50+0,50 54,00+0,50 80,00+0,50 - 185,50
   Motocykl,
   ciągnik,
   przyczepa
   z innego powiatu
   lub nowy
   13,50+0,50 12,50 - 54,00+0,50 40,00+0,50 - 121,50
   Motorower
   z innego powiatu
   lub nowy
   13,50+0,50 12,50 - 54,00+0,50 30,00+0,50 - 111,50

   Tablice indywidualne z kraju
     OPŁATA OPŁATA EWID.
   TABLICE 1000 zł 0,50 zł
   DR 54 zł 0,50 zł
   PC 13,50 zł 0,50 zł
   NL 18,50 zł 0,50 zł
   ZL 12,50 zł -
     1100,50 zł


   W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat np. 178,50 opł.rejestracyjna + 2,00 opłata ewidencyjna - § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U Nr 121, poz. 839 ze zm)
   • Samochód, przyczepa, motocykl, ciągnik, motorower zakupiony w powiecie gryfińskim na numerach rejestracyjnych ZGR - 81,00 zł. (pozwolenie czasowe + dowód rejestracyjny + nalepka kontrolna + opłata ewidencyjna / 80,00 + 1,00)
  2. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino Bank PKO SA I/O Gryfino nr 61124038551111001012416308 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI:
  • Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, natomiast bez dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych w przypadku zakupu pojazdu od Policji, Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.
  • W przypadku, gdy dane zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  • W przypadku nabycia zarejestrowanego pojazdu właściciel obowiązany jest zarejestrować go terminie 30 dni.
  • w przypadku dowodu rejestracyjnego, w którym są brakujące parametry techniczne, niezbędnym jest wykonanie dodatkowego badania technicznego w celu uzupełnienia danych pojazdu.

data opublikowania: 2016-02-12 12:30:09
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 10:05:44

Strona odwiedzona 5353 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.