Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art.74 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2012r. poz. 1137); § 6 ust. 3 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U nr 133 poz. 1123 z 2002 r. z późn. zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (wypełnia właściciel, właściciele) pobierz ZIP
   • Załączniki
   • w przypadku wywozu (zbycia) za granicę pojazdu zarejestrowanego w kraju:
    1. Dowód własności pojazdu,
    2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
    3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
    4. Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne (dotychczasowe)
   • w przypadku konieczności wykonania badania technicznego lub przewozu pojazdu z miejsca zakupu na terenie RP:
    • Jeżeli przed pierwszą rejestracją to należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą (patrz rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub zakupionego w kraju)
    • Pojazdu już zarejestrowanego - do depozytu tablice rejestracyjne stałe i dowód rejestracyjny.
  • Ponadto do wglądu:
   • dokument tożsamości właściciela
    1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
    2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
    3. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
    4. polisa OC.
 3. OPŁATY:
  1. Opłata rejestracyjna (opłaty obowiązkowe)

   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Bank BGŻ oddział Gryfino nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (UWAGA! pobierana jest opłata manipulacyjna za dokonanie transakcji 2,00 zł);
  2.   REJESTRACJA CZASOWA
   Samochód PC - 18,50
   NT - 12,50
   TR - 30,00
   opł. ewid. 1,00
   = 62,00 zł
   Przyczepa PC - 18,50
   NT - 6,25
   TR - 15,00
   opł. ewid. 1,00
   = 40,75 zł
   Motorower, Ciągnik, Motocykl PC - 18,50
   NT - 6,25
   TR - 12,00
   opł.ewid. 1,00
   = 37,75 zł
     REJESTRACJA CZASOWA NA WYWÓZ ZA GRANICĘ
   Samochód PC - 18,50 + NT 12,50 + TR 80,00 + opł.ewid. 1,00 = 112,00 zł
   Przyczepa, Ciągnik, Motocykl PC - 18,50 + NT - 6,25 + TR - 40,00 + opł. ewid 1,00 = 65,75 zł
   Motorower PC 18,50 + NT 6,25 + TR 30,00 + opł.ewid. 1,00 = 55,75 zł
  3. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino Bank PKO SA I/O Gryfino nr 61124038551111001012416308 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Od ręki lub w godzinach pracy stanowisk ds. rejestracji pojazdów lub w terminie zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI:
  • REJESTRACJA CZASOWA WYKONYWANA JEST NA WNIOSEK W CELU WYWOZU POJAZDU ZA GRANICĘ, ODBIORU POJAZDU Z MIEJSCA ZAKUPU, PRZEJAZDU ZWIĄZANEGO Z KONIECZNOŚCIĄ BADANIA TECHNICZNEGO LUB NAPRAWY
  • Tablice tymczasowe są wydane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni.
  • Tablice stanowią własność Urzędu i wraz z Pozwoleniem Czasowym podlegają zwrotowi niezwłocznie po upływie terminu ich ważności (nie dotyczy rejestracji czasowej na wywóz pojazdu za granicę).
  • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

data opublikowania: 2007-01-24 14:21:00
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 10:02:06

Strona odwiedzona 9671 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.