Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art.74 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2012r. poz. 1137); § 6 ust. 3 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U nr 133 poz. 1123 z 2002 r. z późn. zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (wypełnia właściciel, właściciele) pobierz ZIP
   • Załączniki
   • w przypadku wywozu (zbycia) za granicę pojazdu zarejestrowanego w kraju:
    1. Dowód własności pojazdu,
    2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
    3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
    4. Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne (dotychczasowe)
   • w przypadku konieczności wykonania badania technicznego lub przewozu pojazdu z miejsca zakupu na terenie RP:
    • Jeżeli przed pierwszą rejestracją to należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą (patrz rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub zakupionego w kraju)
    • Pojazdu już zarejestrowanego - do depozytu tablice rejestracyjne stałe i dowód rejestracyjny.
  • Ponadto do wglądu:
   • dokument tożsamości właściciela
    1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
    2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
    3. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
    4. polisa OC.
 3. OPŁATY:
  1. Opłata rejestracyjna (opłaty obowiązkowe)

   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Bank BGŻ oddział Gryfino nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
  2.   REJESTRACJA CZASOWA
   Samochód PC - 18,50
   NT - 12,50
   TR - 30,00
   opł. ewid. 1,00
   = 62,00 zł
   Przyczepa PC - 18,50
   NT - 6,25
   TR - 15,00
   opł. ewid. 1,00
   = 40,75 zł
   Motorower, Ciągnik, Motocykl PC - 18,50
   NT - 6,25
   TR - 12,00
   opł.ewid. 1,00
   = 37,75 zł
     REJESTRACJA CZASOWA NA WYWÓZ ZA GRANICĘ
   Samochód PC - 18,50 + NT 12,50 + TR 80,00 + opł.ewid. 1,00 = 112,00 zł
   Przyczepa, Ciągnik, Motocykl PC - 18,50 + NT - 6,25 + TR - 40,00 + opł. ewid 1,00 = 65,75 zł
   Motorower PC 18,50 + NT 6,25 + TR 30,00 + opł.ewid. 1,00 = 55,75 zł
  3. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino Bank PKO SA I/O Gryfino nr 61124038551111001012416308 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Od ręki lub w godzinach pracy stanowisk ds. rejestracji pojazdów lub w terminie zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI:
  • REJESTRACJA CZASOWA WYKONYWANA JEST NA WNIOSEK W CELU WYWOZU POJAZDU ZA GRANICĘ, ODBIORU POJAZDU Z MIEJSCA ZAKUPU, PRZEJAZDU ZWIĄZANEGO Z KONIECZNOŚCIĄ BADANIA TECHNICZNEGO LUB NAPRAWY
  • Tablice tymczasowe są wydane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni.
  • Tablice stanowią własność Urzędu i wraz z Pozwoleniem Czasowym podlegają zwrotowi niezwłocznie po upływie terminu ich ważności (nie dotyczy rejestracji czasowej na wywóz pojazdu za granicę).
  • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

data opublikowania: 2007-01-24 14:21:00
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-28 10:46:34

Strona odwiedzona 9559 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.