Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Pierwsza rejestracja nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art.72 , 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137); § 2 ust. 1 i 6 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j Dz. U. z 2014r. poz. 1522 z późn. zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (wypełnia właściciel, właściciele) do pobrania ZIP
   Załączniki:
   • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
   • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
   • karta pojazdu,
   • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub braku obowiązku zapłaty akcyzy. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kat. homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kat. homologacyjna L6e) od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu. pojazdu. Dokument ten nie jest wymagany w przypadku kiedy zostanie on przekazany elektronicznie organowi rejestrującemu przez organ właściwy w sprawach akcyzy.
  • * w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji.
  Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela
   1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
   2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
   3. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.
   4. polisa OC
 3. OPŁATY:
  1. Opłata rejestracyjna: (obowiązkowe)
   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Bank BGŻ oddział Gryfino nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820 za pośrednictwem Banków lub Poczty.

   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (UWAGA! pobierana jest opłata manipulacyjna za dokonanie transakcji 2,00 zł);

   Za rejestrację pojazdu:
   Pozwolenie
   czasowe
   Znaki
   legaliza-
   cyjne
   Nalepka
   na szybe
   Dowód
   rejestra-
   cyjny
   Tablice
   rejestr.
   Karta
   pojazdu
   Razem
   Pojazd z kraju
   inny powiat
   13,50+0,50 12,50 18,50+0,50 54,00+0,50 80,00+0,50 - 180,50
   Pojazd z powiatu
   (białe tablice)
   13,50+0,50 12,50 - 54,00+0,50 - - 81,00
   Pojazd z powiatu
   wymiana dowodu
   (czarne tablice)
   -   - 54,00+0,50 - - 54,50
   Pojazd z powiatu
   wymiana dowodu
   z czasową na
   wniosek
   (czarne tablice)
   18,50+0,50 - - 54,00+0,50     73,50
   Wymiana tablic
   z czarnych
   na białe bez
   zmiany
   właściciela
   18,50+0,50 12,50 18,50+0,50 54,00+0,50 80,00+0,50 - 185,50
   Motocykl,
   ciągnik,
   przyczepa
   z innego powiatu
   lub nowy
   13,50+0,50 12,50 - 54,00+0,50 40,00+0,50 - 121,50
   Motorower
   z innego powiatu
   lub nowy
   13,50+0,50 12,50 - 54,00+0,50 30,00+0,50 - 111,50

   Tablice indywidualne z kraju
     OPŁATA OPŁATA EWID.
   TABLICE 1000 zł 0,50 zł
   DR 54 zł 0,50 zł
   PC 13,50 zł 0,50 zł
   NL 18,50 zł 0,50 zł
   ZL 12,50 zł -
     1100,50 zł


   W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat np. 178,50 opł.rejestracyjna + 2,00 opłata ewidencyjna - § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U Nr 121, poz. 839 ze zm)
  2. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino Bank PKO SA I/O Gryfino nr 61124038551111001012416308 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie).
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów

data opublikowania: 2007-01-25 08:05:04
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 09:58:51

Strona odwiedzona 24358 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.