Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko administrator ds. projektu w projekcie Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Kinga Rutkowska zamieszkała w Żórawkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kinga Rutkowska, wykazała się znajomością przepisów regulujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz założeń projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim. W związku z tym Komisja Rekrutacyjna uznała, że ta osoba może być zatrudniona na stanowisko administrator ds. projektu.

Nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim"

Nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim"

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko Administratora ds. projektu.

Wymiar czasu pracy: 1/ 2 etatu (umowa na zastępstwo).

 1. Wykształcenie
  • Minimum średnie
 2. Wymagania niezbędne:
  1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
  2. rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność.
  3. nie karalność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Doświadczenie w działaniach monitoringowych
  2. Znajomość aktów regulujących PO KL
 4. Zakres zadań na stanowisku:
  1. Realizacja badań dotyczących rezultatów projektu
  2. Sporządzenie Wniosków o Płatność w części postępu rzeczowego
  3. Sporządzania Formularza PEFS
  4. Monitorowanie działań zgodnie z harmonogramem projektu
  5. Monitorowanie udzielonego wsparcia
 5. Wymaganie dokumenty:
  1. Życiorys / CV
  2. List motywacyjny
  3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  4. Kserokopia posiadanych kwalifikacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 25 sierpnia 2014r. do godz. 11:00

Decyduje data wpływu do Sekretariatu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Administratora ds. projektu w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie" pod adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie, 74-100 Gryfino ul. Łużycka 91

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu.

Złożone dokumenty odsyłamy wyłącznie na wniosek oferenta

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29 sierpnia 2014r. do godziny 15.00.

Wymagane dokumenty : CV / Życiorys, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochroni danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póź. Zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z póź. Zm.)"

data opublikowania: 2014-08-08 14:50:43
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-01 11:34:51

Strona odwiedzona 1034 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Majewska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.