Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór na stanowisko Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie

Rozwoju Edukacji w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie

Nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim".

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

Wymiar czasu pracy: 1/ 2 etatu.

 1. Wykształcenie
  Wyższe II stopnia. Ukończone szkolenie dla SORE.
 2. Wymagania niezbędne:
  1. Staż pracy pedagogicznej minimum 10 lat.
  2. Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność.
  3. Nie karalność za przestępstwa popełnione umyślnie.
  4. Nieposzlakowana opinia.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rad pedagogicznych.
  2. Znajomość aktów regulujących PO KL
 4. Zakres zadań na stanowisku:
  1. pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły,
  2. pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju - współpraca z radą pedagogiczną,
  3. wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego),
  4. wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą),
  5. pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba),
  6. organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą,
  7. organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji)
  8. monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności,
  9. dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z wymogami określonymi w projekcie),
  10. przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania,
  11. przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,
  12. przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej,
  13. udział w podsumowaniu podjętych działań - współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.
 5. Wymaganie dokumenty:
  1. Życiorys / CV
  2. List motywacyjny
  3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  4. Kserokopia posiadanych kwalifikacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 5 września 2014r. do godz. 11:00

Decyduje data wpływu do Sekretariatu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji" pod adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie, 74-100 Gryfino ul. Łużycka 91

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu.

Złożone dokumenty odsyłamy wyłącznie na wniosek oferenta

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 września 2014r. do godziny 15.00.

Wymagane dokumenty : CV / Życiorys, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochroni danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póź. Zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z póź. Zm.)"

data opublikowania: 2014-08-22 13:55:17
data ostatniej aktualizacji: 2014-08-22 13:55:17

Strona odwiedzona 901 razy
Inf. przygotowana przez:  
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.