Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko kontroler finansowy w projekcie Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Natalia Suślak zamieszkała w Lubanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Natalia Suślak, wykazała się doświadczeniem w realizacji projektów w ramach PO KL, znajomością przepisów regulujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz założeń projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim. W związku z tym Komisja Rekrutacyjna uznała, że ta osoba może być zatrudniona na stanowisko kontroler finansowy.

Nabór na stanowisko Kontrolera finansowego w ramach projektu w PPP w Gryfinie

Nabór na stanowisko Kontrolera finansowego w ramach projektu w PPP w Gryfinie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko Kontrolera finansowego w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar czasu pracy: 1/ 2 etatu (umowa na zastępstwo).

 1. Wykształcenie
  Wykształcenie w kierunku rachunkowości lub pokrewne. Preferowane wykształcenie wyższe.
 2. Wymagania niezbędne:
  1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
  2. rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność.
  3. nie karalność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Doświadczenie związane ze sporządzaniem Wniosków o Płatność w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.
  2. Doświadczenie związane z rachunkowością
 4. Zakres zadań na stanowisku:
  1. Zarządzanie finansami projektu
  2. Sporządzanie Wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności.
  3. Dokonywanie rozliczeń związanych z projektem
  4. Współprowadzenie rachunkowości projektu.
 5. Wymaganie dokumenty:
  1. Życiorys / CV
  2. List motywacyjny
  3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  4. Oświadczenie o łącznej liczbie godzin zaangażowania zawodowego w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł i innych podmiotów.
  5. Kserokopia posiadanych kwalifikacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 31 października 2014r. do godz. 10:00.

Decyduje data wpływu do Sekretariatu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko kontrolera finansowego w ramach projektu, w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie", adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie, 74-100 Gryfino ul. Łużycka 91

Kandydaci, którzy złożą dokumenty powinni zgłosić się osobiście w siedzibie Poradni w Gryfinie ul. Łużycka 91 dnia 31.10.2014. godz. 12.00.

Złożone dokumenty odsyłamy wyłącznie na wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 3 listopada 2014r. do godz. 12.00.

Wymagane dokumenty: CV / Życiorys, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochroni danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póź. Zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z póź. Zm.)"

data opublikowania: 2014-10-23 11:17:39
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 11:16:38

Strona odwiedzona 1213 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Majewska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.