Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - fundusze unijne

Walka z wykluczeniem społecznym

Granty na walkę z wykluczeniem społecznym - Phare 2002

"Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem" - to nazwa programu, który w ramach Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Program stworzony został w celu pomocy osobom z określonych grup społecznych. Są to ludzie:
 • korzystający z pomocy społecznej w tym bezdomni,
 • uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opuszczający zakład karny,
 • bezrobotni (minimum 6 miesięcy),
 • niepełnosprawni,
 • uchodźcy, repatrianci
  Celem programu jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób, które w wyniku okoliczności życiowych zagrożone są wykluczeniem socjalnym. Zadanie to realizowane ma być poprzez:
 • pomoc psychologiczną,
 • edukację społeczną i zawodową,
 • aktywizację zawodową.
  Oczekuje się, że około 20% uczestników projektu znajdzie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub rozpocznie własną działalność gospodarczą. Do ubiegania się o dotację uprawnione są:
 • Miasta, gminy, powiaty:
  • będące bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie i zarządzanie projektem,
  • mające odpowiednio wykwalifikowany personel zdolny do realizacji projektu,
  • mające zagwarantowane uchwałą rady powiatu/rady miasta/gminy odpowiednie środki finansowe na dany rok budżetowy, zapewniające płynną i terminową realizację działań.
 • Organizacje pozarządowe, które:
  • zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe;
  • działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • nie uzależniają świadczenia usług od członkostwa w jakiejkolwiek organizacji, przestrzegania reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii;
  • są zarejestrowane w Polsce;
  • są bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie i zarządzanie projektem;
  • zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w zakresie zwalczania zjawiska wykluczenia społecznego,
  • posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów zwalczania zjawiska wykluczenia społecznego,
  • posiadają stabilne i wystarczające źródła finansowania zapewniające ciągłość istnienia
  Mogą to być np.:
 • Fundacje z wyłączeniem fundacji Skarbu Państwa,
 • Stowarzyszenia,
 • Izby gospodarcze,
 • Związki zawodowe,
 • Organizacje rzemieślnicze,
 • Organizacje pracodawców,
 • Spółki z o.o. i Spółki akcyjne, które działają nie dla zysku, i w statucie których m.in. walka z wykluczeniem społecznym jest przedmiotem działania.

Kwoty dotacji mieszczą się w przedziale od 20 000,00 EUR do 100 000,00 EUR. Dotacja nie może przekraczać 90% kwalifikowanych kosztów netto danego projektu.

  Terminy składania wniosków:
 • Wnioski należy składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa) w następujących terminach:
  • do 17 maja 2004 do godz. 16.00,
  • do 12 lipca 2004 do godz. 16.00,
  • do 13 września 2004 do godz. 16.00 (ostatni termin).
 • Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
  Szczegółowe informacje zdobyć można na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl Tam też szukać należy wszystkich potrzebnych dokumentów. Są to m.in.:
 • Wytyczne dla wnioskodawców
 • Wzór budżetu projektu
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji i załączniki:
  • Warunki ogólne udzielania dotacji ze środków UE,
  • Procedury zawierania kontraktów,
  • Wzór wniosku o płatność,
  • Wzór formularza identyfikacji podatkowej, wzór certyfikatu audytorskiego,
  • Wzór raportu finansowego,
  • Wzór raportu merytorycznego,
  • Wzór deklaracji wekslowej.

data opublikowania: 2004-03-29 09:48:31
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-29 09:48:31

Strona odwiedzona 682 razy
Inf. przygotowana przez: Andrzej Krzemiński
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.