Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Zaproszenie do złożenia oferty na "Przebudowę ogrodzenia w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Chojnie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
  1. Szczegółowy zakres robót przedstawia umowa stanowiąca załącznik nr 2 i przedmiar stanowiący załącznik nr 3.
 2. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
 3. Zabezpieczenie
  1. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanego wynagrodzenia brutto.
  2. Zabezpieczenie na cały czas trwania umowy oraz na czas trwania rękojmi za wady Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy.
  3. Warunki wniesienia, formy oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w umowie.
 4. Termin płatności
  Płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, bez usterek.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Inspektor w Wydziale Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Mateusz Diakowski tel. 91 40 45 000 wew. 217.
 6. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.09.2016 r. do godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy (197 kB) PDF
 2. projekt umowy (240 kB) PDF
 3. przedmiar (130 kB) PDF

data opublikowania: 2016-08-24 11:36:02
data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 11:36:02

Strona odwiedzona 754 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.