Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 22 września 2016 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami"

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera następujące oferty oferty:
  1. na I część zamówienia: ofertę nr 10 Wykonawcy (lider konsorcjum) TerraGIS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 109/4, 71-280 Szczecin która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt
  2. na II część zamówienia: ofertę nr 10 Wykonawcy (lider konsorcjum) TerraGIS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 109/4, 71-280 Szczecin która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt
  3. na III część zamówienia: ofertę nr 10 Wykonawcy (lider konsorcjum) TerraGIS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 109/4, 71-280 Szczecin która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt
  4. na IV część zamówienia: ofertę nr 6 Wykonawcy Geomar S.A. al. Piastów30, 71-064 Szczecin, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 20 % - "parametry techniczne", 20 % - "doświadczenie osób". Ww. wykonawcy spełnili wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia.
 3. Zestawienie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
 4. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami"

Do pobrania:

MODYFIKACJA SIWZ Z DNIA 31.08.2016 R.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

We wszystkich miejscach w przedmiotowej SIWZ zwrot: "założenie bazy BDOT500 oraz uzupełniające bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami" zastępuje się zwrotem: "założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami".

INFORMACJA z dnia 12.09.2016 r. O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 09.09.2016 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło 10 częściowych ofert.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to odpowiednio z podziałem na części:

 1. I część zamówienia - 135.000,00 zł brutto
 2. II część zamówienia - 82.500,00 zł brutto
 3. III część zamówienia - 94.000,00 zł brutto
 4. IV część zamówienia - 9.500,00 zł brutto

data opublikowania: 2016-08-29 15:18:30
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 12:37:38

Strona odwiedzona 1335 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.