Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie audytów energetycznych

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW w ramach RPOWZ 2014-2020 Os priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, zwracam się o złożenie oferty na:

 1. Wykonanie audytów energetycznych zgodnie z:
  1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 poz. 346)
  2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.09.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1606)
  3. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej , zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE pkt 28 i 29 (koniecznością zastosowania w obiektach indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody, chłodu oraz obowiązek instalacji termostatów zaworów podpionowych)
   na następujące obiekty:
   1. Budynek internatu dziewcząt SOSW w Chojnie przy ul. Podmurze 4, kubatura : 4650 m3, pow. użytkowa : 1091,50 m2
    Na realizację inwestycji opracowano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
   2. Budynek byłego ZSS w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82, pow. zabudowy: 919 m2, ilość kondygnacji: 2/3, budynek podpiwniczony, składa się z 4 brył.
    Na realizację inwestycji opracowano dokumentacje budowlana pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku oświaty na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy wraz z rozbiórką w granicach działek nr 77/5 i 77/6 z obr. 5 Gryfino, położonych przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie"

    Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu dokumentacji audytów energetycznych, która została wykonana w 25.03.2011 r. przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ENERGOKONSULT mgr inż. Mieczysław Drwięga 75-731 Koszalin ul. Modrzejewskiej 20-5.
 2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
 3. Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Pan Andrzej Krzemiński, Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie tel. 40 45 000 wew. 244.
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.10.2016 r. do godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. formularz oferty (203 kB) PDF
 2. wzór umowy (232 kB) PDF.

data opublikowania: 2016-10-04 11:56:00
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-04 11:56:00

Strona odwiedzona 665 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.