Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie opracowania Studium Wykonalności

Zaproszenie do złożenia oferty

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na usługę w zakresie opracowania Studium Wykonalności, Wniosku aplikacyjnego (z niezbędnymi załącznikami) i rozliczenia Projektu, planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 - 2020, - Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej pn:

 1. Termomodernizacja budynku internatu dziewcząt SOSW przy ul. Podmurze 4 w Chojnie.
  Budynek internatu dziewcząt SOSW w Chojnie przy ul. Podmurze 4, kubatura : 4650 m3, pow. użytkowa : 1091,50 m2.
  Na realizację inwestycji opracowano dokumentację budowlaną oraz audyt energetyczny.
 2. Termomodernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie.
  Budynek byłego ZSS w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82, pow. zabudowy: 919 m2, ilość kondygnacji: 2/3, budynek podpiwniczony, składa się z 4 brył.
  Na realizację inwestycji opracowano dokumentacje budowlana pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku oświaty na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy wraz z rozbiórką w granicach działek nr 77/5 i 77/6 z obr. 5 Gryfino, położonych przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie" oraz audyt energetyczny.
 1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.
  1. Nazwa zamówienia:
   Opracowanie Studium Wykonalności, Wniosku aplikacyjnego oraz rozliczenia projektu pn:
   1. "Termomodernizacja budynku internatu dziewcząt SOSW przy ul. Podmurze 4 w Chojnie"
   2. "Termomodernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie".
 2. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
  1. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Powiatu Gryfińskiego w terminie do dnia 04.11.2016r. do godz. 15:00 w formie pisemnej osobiście lub listownie w zaklejonych kopertach z napisem "Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na termomodernizację budynków Powiatu Gryfińskiego". Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznie na adres: kancelaria@gryfino.powiat.pl pod warunkiem, iż równocześnie oryginał oferty zostanie przesłany pocztą lub kurierem.
  2. Zaleca się zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu objętego zamówieniem.
  3. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował kryterium:
   cena brutto - 100%.
  4. Osobą upoważnione do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:
   Andrzej Krzemiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, tel. 91 4045000 wew. 244, e-mail: andrzej.krzeminski@gryfino.powiat.pl
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na wybrane części oferty.

Załącznikami do zapytania są:

 1. Formularz ofertowy (285 kB) PDF
 2. Wzór umowy (241 kB) PDF

data opublikowania: 2016-10-27 14:55:38
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-27 14:55:38

Strona odwiedzona 857 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.