Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 11.04.2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbyły się przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
 3. Nr działkiObrębGminaPow.KW
  105/7BabinekBanie3,9042SZ1Y/00068856/5
  168/12Lubiechów GórnyCedynia4,7945SZ1Y/00068858/9
  32/22Stare BrynkiGryfino7,9417SZ1Y/00068859/6
  204WirówGryfino12,74SZ1Y/00068861/3
  4/57CzarnówkoWiduchowa3,5565SZ1Y/00068862/0
  252/3LubiczWiduchowa17,0953SZ1Y/00068863/7
  140/5GogoliceTrzcińsko-Zdrój9,3523SZ1Y/00068919/5
  76/7GardnoGryfino38,5135SZ1Y/00068918/8
  324/26Chełm GórnyTrzcińsko-Zdrój1,5689SZ1Y/00069116/3
  14/23CzarnówkoWiduchowa16,4258SZ1Y/00069696/2
  346/2OrzechówCedynia4,8101SZ1Y/00070173/0
  39Chełm GórnyTrzcińsko-Zdrój2,89SZ1Y/00066837/2
  208ŁukowiceCedynia5,01SZ1Y/00066997/1
 4. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu 10
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu 0
 5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert oraz imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
 6. Nr działkiObrębGminaCena
  wywoławcza
  [zł]
  Najwyższa cena
  osiągnięta w
  przetargu [zł]
  Imię, nazwisko lub nazwa
  firmy wyłonionej jako
  dzierżawca
  105/7BabinekBanie429,46439,46Koblowski Dominik
  168/12Lubiechów GórnyCedynia527,401 000,00Koblowski Dominik
  32/22Stare BrynkiGryfino873,59960,00Tomasz Klepuszewski
  204WirówGryfino1 401,401 421,40Koblowski Dominik
  4/57CzarnówkoWiduchowa391,22401,22Koblowski Dominik
  252/3LubiczWiduchowa1 880,481 900,48Paweł Toporek Gospodarstwo Rolne
  140/5GogoliceTrzcińsko-Zdrój1 028,751 048,75Damian Spieczyński
  76/7GardnoGryfino4 236,494 286,49Koblowski Dominik
  324/26Chełm GórnyTrzcińsko-Zdrój172,58182,58Koblowski Dominik
  14/23CzarnówkoWiduchowa1 806,841 827,00Tomasz Klepuszewski
  346/2OrzechówCedynia529,11539,11Krzysztof Kruszyński
  39Chełm GórnyTrzcińsko-Zdrój317,90327,90Koblowski Dominik
  208ŁukowiceCedynia551,103 800,00Krzysztof Sobiś

Przetargi zakończyły się wynikami pozytywnymi.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących wody stojące, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat

Starosta Gryfiński

ogłasza i zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących wody stojące

Przedmiotem dzierżawy są: niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Skarbu Państwa posiadające w ewidencji gruntów i budynków użytek ws - wody stojące. Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze ustnych przetargów nieograniczonych na okres 10 lat, do użytkowania określającego typ prowadzonej gospodarki rybackiej o charakterze wędkarskim (amatorski połów ryb).

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

Nr działkiObrębGminaPow.KWCena
wywoławcza
[zł]
Wadium
[zł]
Godzina
przetargu
105/7BabinekBanie3,9042SZ1Y/00068856/5429,4643,008.00
168/12Lubiechów GórnyCedynia4,7945SZ1Y/00068858/9527,4053,008.30
32/22Stare BrynkiGryfino7,9417SZ1Y/00068859/6873,5987,009.00
204WirówGryfino12,74SZ1Y/00068861/31 401,40140,009.30
4/57CzarnówkoWiduchowa3,5565SZ1Y/00068862/0391,2239,0010.00
252/3LubiczWiduchowa17,0953SZ1Y/00068863/71 880,48188,0010.30
140/5GogoliceTrzcińsko-Zdrój9,3523SZ1Y/00068919/51 028,75103,0011.00
76/7GardnoGryfino38,5135SZ1Y/00068918/84 236,49424,0011.30
324/26Chełm GórnyTrzcińsko-Zdrój1,5689SZ1Y/00069116/3172,5817,0012.00
14/23CzarnówkoWiduchowa16,4258SZ1Y/00069696/21 806,84181,0012.30
346/2OrzechówCedynia4,8101SZ1Y/00070173/0529,1153,0013.00
39Chełm GórnyTrzcińsko-Zdrój2,89SZ1Y/00066837/2317,9032,0013.30
208ŁukowiceCedynia5,01SZ1Y/00066997/1551,1055,0014.00
 • Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu wraz z podatkiem Vat płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania dzierżawy. Przy czym Czynsz dzierżawny w roku 2017 będzie płatny w terminie 14 dni od zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 • Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Osoby zainteresowane dzierżawą działek zaprasza się do wzięcia udziału w ustnych przetargach nieograniczonych w dniu 11.04.2017r. (wtorek) w godzinach podanych w tabeli.
 • Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4 - w sali posiedzeń komisji i klubów III piętro.
 • Warunkiem uczestnictwa w ustnym przetargu nieograniczonym jest dokonanie wpłaty wadium w podanych wyżej wysokościach. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 w terminie do dnia 06.04.2017r.(czwartek). Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy /ostatni miesiąc/ oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
 • Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawy osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 • Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4 pok. 32 tel. (0-91) 416 22 15 wew. 51
 • Wszelkie Prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny
 • Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.

UWAGA: dzierżawca poza ustalonym czynszem dzierżawnym, płacić będzie podatek od nieruchomości oraz inne opłaty związane z dzierżawionym terenem;

data opublikowania: 2017-03-07 10:28:17
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-14 10:44:08

Strona odwiedzona 851 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Nikitińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.