Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją pn. "Modernizacja instalacji wody p. poż. w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91" wybrał ofertę:
- firmy Zakład Usługowo Produkcyjny IZOBUD - Szczecin B.A. Jankowski, ul. Reduty Ordona 32, Szczecin - z oferowaną kwotą w wysokości 2.300,00 zł brutto

Poniżej zestawienie ofert

Lp.WykonawcaCena brutto
1.Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 42, Szczecin10.947,00
2.Nadzór Projektowanie Kosztorysowanie Wykonawstwo Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Parys, ul. Polana 7/3, Chojna2.829,00
3.Zakład Usługowo Produkcyjny IZOBUD - Szczecin B.A. Jankowski, ul. Reduty Ordona 32, Szczecin2.300,00

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej

Gryfino, dnia 10 lipca 2017 r.

Nr sprawy: RI.2721.7.2017.MW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z prowadzoną inwestycją pn. "Modernizacja instalacji wody p. poż. w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91" zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad ww. inwestycją

które, odbywać się będzie w oparciu obowiązki i uprawnienia określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 1. Istotne informacje mogące mieć wpływ na ofertę:
  • wartość robót sanitarnych w/w zadania wg kosztorysu ofertowego: 125 914,33 zł brutto
  • szczegółowy zakres obowiązków inspektora określony jest we wzorze umowy,
  • opis przedmiotu robót objętych nadzorem określono w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do postępowania na wykonanie robót. Dokumentacja dostępna jest na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=ogia_prne_1&nr=4484
   W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji należy zwrócić się do Zamawiającego o jej udostępnienie w formie elektronicznej zgodnie z formą kontaktu określoną w pkt. 5.
  • lokalizacja inwestycji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91 Gryfino. Inwestycja obejmuje budynek główny szkoły oraz budynek internatu.
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń;
  2. są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i zgodnie z zaświadczeniem izby wpis jest aktualny.
  Do oferty należy załączyć aktualne kopie uprawnień i zaświadczenie o wpisie osoby skierowanej do pełnienia funkcji w ramach przedmiotu zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Wykonawca będzie pełnił od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót do dnia zakończenia robót i odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót bez usterek. Planowany termin rozpoczęcia robót - 17 lipca br. a zakończenia robót budowlanych - 60 dni od daty przekazania placu budowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi nadzoru w przypadku opóźnienia w podpisaniu umowy z wykonawcą robót.
 4. Termin płatności:
  21 dni licząc od daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 5. Wskazanie sposobu i osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Marcin Wypchło tel. 91 40 45 000 wew. 249.
  Kontakt mailowy: przetargi@gryfino.powiat.pl
 6. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2017 r. do godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. formularz oferty - zał. nr 1 (7 KB) ZIP
 2. wzór umowy - zał. nr 2 (240 KB) PDF

data opublikowania: 2017-07-11 08:43:38
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-25 14:38:47

Strona odwiedzona 617 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wypchło
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.