Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Zaproszenie do złożenia oferty na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn. "Modernizacja instalacji sygnalizacji p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie"

Gryfino, dnia 28 lipca 2017 r.

Nr sprawy: RI.2721.10.2017.SD

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z prowadzoną inwestycją pn. "Modernizacja instalacji sygnalizacji p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie" zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad ww. inwestycją

które, odbywać się będzie w oparciu obowiązki i uprawnienia określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 1. Istotne informacje mogące mieć wpływ na ofertę:
  • wartość robót elektrycznych w/w zadania wg oferty Wykonawcy z dnia 20.07.2017: 64.700,00 zł brutto
  • szczegółowy zakres obowiązków inspektora określony jest we wzorze umowy,
  • opis przedmiotu robót objętych nadzorem dostępny jest na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=ogia_prne_1&nr=4512
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w specjalności elektrycznej;
  2. są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i zgodnie z zaświadczeniem izby wpis jest aktualny.
  Do oferty należy załączyć aktualne kopie uprawnień i zaświadczenie o wpisie osoby skierowanej do pełnienia funkcji w ramach przedmiotu zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Wykonawca będzie pełnił od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót do dnia zakończenia robót i odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót bez usterek. Planowany termin rozpoczęcia robót sierpień 2017 a zakończenia robót budowlanych - 60 dni od daty zawarcia umowy na roboty). Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi nadzoru w przypadku opóźnienia w podpisaniu umowy z wykonawcą robót.
 4. Termin płatności:
  21 dni licząc od daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 5. Wskazanie sposobu i osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Marcin Wypchło tel. 91 40 45 000 wew. 249.
  Kontakt mailowy: przetargi@gryfino.powiat.pl
 6. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2017 r. do godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. formularz oferty - zał. nr 1 (221 KB) PDF
 2. wzór umowy - zał. nr 2 (239 KB) PDF

data opublikowania: 2017-08-02 11:42:20
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-25 14:53:28

Strona odwiedzona 539 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.