Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Zamawiajacy unieważnia postępowanie gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu budynku internatu przy ZSP w Chojnie

Gryfino, dnia 22 sierpnia 2017 r.

RI.2721.13.2017.SD

Zaproszenie do złożenia oferty
na "Remont dachu budynku internatu przy ZSP w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego w Chojnie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku internatu przy ZSP w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego w Chojnie.
  1. Szczegółowy zakres robót przedstawia umowa stanowiąca załącznik nr 2 i przedmiar stanowiący załącznik nr 3.
 2. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.
 3. Termin płatności
  Płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, bez usterek.
 4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Podinspektor w Wydziale Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie pan Jerzy Sawicki tel. 91 40 45 000 wew. 217.
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2017 r. do godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy (9 KB) ZIP
 2. projekt umowy (234 KB) PDF
 3. przedmiar (110 KB) PDF

data opublikowania: 2017-08-22 11:43:17
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-25 12:26:22

Strona odwiedzona 899 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.