Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z siedzibą przy ul. Zielonej 15, 74-500 Chojna z oferowaną ceną w wysokości 37.933,74 zł brutto. Przedmiotowa oferta była jedyną w postępowaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty na "Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie"

Gryfino, dnia 22 września 2017 r.

RI.2721.16.2017.SD

Zaproszenie do złożenia oferty na "Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie, obejmujący w szczególności:
  • zbicie istniejących tynków oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich
  • oczyszczenie zdobień architektonicznych z cegły czerwonej wraz z uzupełnieniem ubytków zapraw
  • uzupełnienie obróbek blacharskich, rynien, parapetów,
  • gruntowanie i malowanie elewacji
  1. Szczegółowy zakres robót przedstawia umowa stanowiąca załącznik nr 2 i przedmiar stanowiący załącznik nr 3.
  2. Lokalizacja robót: ul. Podmurze 4 74-105 Chojna
  3. Dokumentacja fotograficzna stanu obecnego w załączeniu
 2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty przekazania placu budowy.
 3. Termin płatności
  Płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, bez usterek.
 4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Podinspektor w Wydziale Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie pan Jerzy Sawicki tel. 91 40 45 000 wew. 217.
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.10.2017 r. do godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy (9 KB) ZIP
 2. projekt umowy (249 KB) PDF
 3. przedmiar (114 KB) PDF
 4. dokumentacja fotograficzna (24 MB) ZIP

data opublikowania: 2017-09-26 12:17:48
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-18 08:08:52

Strona odwiedzona 668 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.