Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

RI.2720.08.2017.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Piaseczno, gmina Banie".

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy: GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak S.C. Al. Bohaterów Warszawy 31, 70-340 Szczecin która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - cena, 20 % - parametry techniczne, 10 % doświadczenie osób, 10 % - termin gwarancji. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 4. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

Do pobrania:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Piaseczno, gmina Banie

Do pobrania:

Informacja do ogłoszenia z dnia 10.10.2017 r.

INFORMACJA
z dnia 09.10.2017 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Piaseczno, gmina Banie"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 09.10.2017 tj. do terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta.
Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 267 271,46 zł brutto

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena w zł brutto
60%
Parametry techniczne (przekazanie plików wynikowych w formacie KCD dla wersji 9.1 systemu EWID 2007)
20%
Doświadczenie osób (minimum 1 osoba)
10%
Okres gwarancji
10%
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności
1. GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak S.C. Al. Bohaterów Warszawy 31, 70-340 Szczecin 209.961,00 tak tak 5 lat Zgodnie z SIWZ

data opublikowania: 2017-09-29 13:00:12
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-26 14:31:57

Strona odwiedzona 700 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.