Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 28 grudnia 2017r.

ZD.272.28.2017.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych w mieście Gryfino".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy F.U.H. ELWI Żelech Łukasz, Żórawki, ul. Rumiankowa 2, 74-100 Gryfino. Oferta Wykonawcy wybranego była jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "procentowa stawka dziennej kary za nieprzystąpienie do prac". Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach.
 3. Wykonawcę, który złożył ofertę oraz punktację przedstawia tabela poniżej.
 4. Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja przyznana ofertom w kryterium: cena - max. 60,00 pktPunktacja przyznana ofertom w kryterium: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - max. 40,00 pktŁączna punktacja
  1.F.U.H. ELWI Żelech Łukasz, Żórawki, ul. Rumiankowa 2, 74-100 Gryfino60,00 pkt10,00 pkt70,00 pkt
 5. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych w mieście Gryfino

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 20.12.2017 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 22.12.2017 R.

Gryfino, dnia 22.12.2017 r.

Znak sprawy: ZD.272.28.2017.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

W dniu 22.12.2017 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych w mieście Gryfino" dokonała otwarcia ofert. Wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 111 329,86 zł brutto

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2018r.

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyCena (brutto)Wysokość
dziennej stawki kary
za zaniechanie prac
Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności
1.F.H.U. ELWI Żelech Łukasz
Żórawki, ul. Rumiankowa 2
74-100 Gryfino
106 466,400,5 %Zgodnie z SIWZ

data opublikowania: 2017-12-14 14:01:31
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 11:48:39

Strona odwiedzona 668 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.