Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie"

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy Biuro Obsługi Budownictwa "Zdolińscy" mgr Inż. Paweł Zdoliński ul. Jagiellonów 1, 78-200 Białogard. Poniżej zestawienie złożonych ofert.

Lp.WykonawcaCena brutto
1.Biuro Obsługi Budownictwa "Zdolińscy" mgr Inż. Paweł Zdoliński ul. Jagiellonów 1, 78-200 Białogard1.500,00 zł
2.Firma LGM Grzegorz Wiliński, ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin1.845,00 zł

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont 6 pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d.
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem w formie pisemnej oraz elektronicznej (na płycie CD w formacie PDF oraz ATH).
  2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż do wykonania zamówienia niezbędna jest wizja lokalna (budynek Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d)
  3. Zakres prac:
   1. prace rozbiórkowe
   2. prace płytkarskie, posadzkarskie i malarskie
   3. prace sanitarne
  4. Szczegółowy zakres prac remontowych Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w terminie 3 dni po zawarciu umowy w formie protokołu uzgodnień.
 2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy
 3. Podstawa odbioru przedmiotu zamówienia:
  1. protokół odbioru dokumentacji
 4. Płatność:
  Termin wykonania zamówienia uznaje się jako termin protokolarnego przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury zostanie sporządzony i podpisany w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji po sprawdzeniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego.
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Podinspektor Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Jerzy Sawicki tel. 91 40 45 000 wew. 217.
 6. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11. lub na adres email przetargi@gryfino.powiat.pl

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy (75 KB) PDF
 2. projekt umowy (90 KB) PDF
 3. rzuty pomieszczeń (233 KB) PDF

data opublikowania: 2018-04-10 11:59:21
data ostatniej aktualizacji: 2018-07-10 11:15:49

Strona odwiedzona 406 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.