Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego

Rozstrzygnięcie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego"

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy - MALDROBUD Sp. z o.o., Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz. Oferta Wykonawcy wybranego była jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60% - "cena", 40% - "wydłużenie okresu gwarancji". Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach.
 3. Wykonawca, który złożył ofertę oraz punktację przedstawia tabela poniżej.
Nr oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofertom w kryterium: cena - max. 60,00 pkt Punktacja przyznana ofertom w kryterium: wydłużenie okresu gwarancji - max. 40,00 pkt Łączna punktacja
1. MALDROBUD
Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt
 1. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 09.07.2018 R.

Gryfino, dnia 9 lipca 2018 r.

ZD.272.20.2018.MW

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego".

Zamawiający informuje na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 6.07.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta.

Informacje wymienione w art.86 ust.5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 113 477,63 zł brutto.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-06-21 14:25:29
data ostatniej aktualizacji: 2018-07-26 14:08:44

Strona odwiedzona 579 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.