Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 19 lipca 2018 r.

ZD.272.21.2018.MW

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ?Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730" ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018r. pod numerem 576290-N-2018 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie podlega unieważnieniu, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu na ?Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730" Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie kwotę 85 000,00 zł brutto. W postępowaniu została złożona 1 oferta na kwotę 135 054,00 zł brutto. Z uwagi na to, że kwota oferty z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie podlega unieważnieniu.

uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 02.07.2018 R.

Gryfino, dnia 2 lipca 2018 r.

ZD.272.21.2018.MW

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730"

Zamawiający informuje na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 29.06.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta.

Informacje wymienione w art.86 ust.5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 85 000,00 zł.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-06-21 14:35:52
data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 13:00:36

Strona odwiedzona 358 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.